Jefast avyttrar fastighet

Jefast har avyttrat en mindre fastighet i beståndet. Läs mer här!